Ruilen & Retourneren

Wij gaan er vanuit dat u tevreden bent over uw aankoop. Mocht u toch niet tevreden zijn dan verzoeken wij u de volgende procedure te volgen:

Voorwaarden:

Retourneren niet uniek op maat gemaakte producten

  1. Niet uniek op maat gemaakte producten kunnen binnen 14 dagen na ontvangstdatum zonder opgave van reden worden geannuleerd.
  2. Tijdens de bedenktijd dient zorgvuldig te worden omgegaan met het product en de verpakking. Het product zal slechts in die mate worden uitgepakt voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of men het product wenst te behouden. Bij gebruikmaking van het herroepingsrecht zal men het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Angélique Joosten retourneren, conform de door Angélique Joosten verstrekte instructies. De kosten en het risico van de retourzending zijn voor de klant.
  3. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht dient men het modelformulier in te vullen en te zenden aan info@angeliquejoosten.nl. Nadat het modelformulier door Angélique Joosten is ontvangen heeft men nog een termijn van 14 dagen om het product te retourneren. Koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
  4. Binnen 14 dagen na herroeping zal Angélique Joosten het betaalde bedrag terug betalen. Hierbij geldt de voorwaarde dat het product reeds terug is ontvangen door Angélique Joosten of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.Indien de koper na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht resp. het product niet aan Angélique Joosten heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Betreffende uniek op maat gemaakte producten

Aangezien een uniek op maat gemaakt product speciaal op uw verzoek en naar uw wensen is gemaakt, is het niet mogelijk het uniek op maat gemaakte product te retourneren. Nadat u namelijk het schetsvoorstel heeft goedgekeurd kunt u Angelique Joosten niet aansprakelijk houden voor eventuele fouten die u na de goedkeuring ontdekt. Mocht u desondanks over uw aankoop niet tevreden zijn, verzoek ik u uw klacht te verzenden via het contactformulier.

Angelique Joosten zal uw klacht te allen tijde trachten op te lossen en stelt het daarom op prijs als u haar hierover informeert.

Klachtenprocedure

Heeft u een klacht? Wij verzoeken uw klacht via het contactformulier te verzenden. De volgende informatie mag niet ontbreken:

  • Telefoonnummer
  • Datum ontvangst product
  • Klachtenomschrijving

Na ontvangst wordt uw klacht in het klachtenregistratiesysteem opgenomen. Angelique Joosten doet haar best om per omgaande te reageren, maar u ontvangt in elk geval binnen 14 dagen na ontvangst van uw klachtenformulier een antwoord.